EF Palace რესტორანი

2 აპრ

EF Palace რესტორანი

სასტუმროში დასვენება რესტორნის გარეშე? ეს საუკეთესო არჩევანი
არ იქნებოდა . ჩვენ გავითვალისწინეთ სტუმართა სურვილი და საუკეთესო კერძებს, ალკოჰოლურ და არაალკოჰოლურ სასმელებს
გთავაზობთ.

მენუში შედის ქართული და ევროპული სამზარეულო. ჩვენთან თანამშრომლობენ საქართველოში საუკეთესო მზარეულები და ბარმენები. რესტორანი სეზონურია. ამიტომ დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით.

Leave a Reply